szlaki turystyczne

SZLAKI TURYSTYCZNE

W Dobrowodzie w 2015r przez leśne i polne drogi wytyczone w terenie zostały cztery ścieżki spacerowe dla Nordic Walking o długości od 1 do 3 km. Informuje o tym drogowskaz turystyczny ustawiony na początku miejscowości. Można tu przyjechać z własnymi kijkami lub wypożyczyć na kwaterze i pospacerować ale również skorzystać ze specjalnych ćwiczeń pod kierunkiem fizjoterapeuty-rehabilitanta. Do Dobrowody można również przyjechać rowerem podróżując Podlaskim Szlakiem Bocianim oraz Rowerową Obwodnicą Narwiańskiego Parku Narodowego. Turystów pieszych doprowadzi tu Szlak Włókniarzy a turystów konnych Szlak Bojarski. Organizowane są po nim również przejażdżki bryczką dla 5 osób po uprzednim zamówieniu w firmie. Poniżej zamieszamy opis szlaków turystycznych w najbliższej okolicy Dobrowody.

Ścieżka Borki, spacerowa, w kolorze zielonym, długość 3 km. Ścieżka rozpoczyna się i kończy na skraju  Dobrowody, gdzie znajduje się węzeł  szlaków turystycznych. Prowadzi na wschód drogą gminną do lasu „Borki”, wspólnie z Konnym Szlakiem Bojarskim. W uroczysku „Smolicha” skręca w lewo do uroczyska „Wyszka” i wraca do Dobrowody wspólnie ze Szlakiem Włókniarzy.

 Ścieżka Polec, spacerowa, w kolorze żółtym, długość około 1 km. Ścieżka rozpoczyna się i kończy na skraju lasu w Dobrowodzie. Prowadzi początkowo razem z Konnym Szlakiem Bojarskim na zachód drogą gminną do uroczyska „Polec”. Tam skręca na południe przez las i łąkę a następnie na wschód i dochodzi do kamiennego kręgu z miejscem biwakowym. Stąd przez las Szlakiem Włókniarzy obok cmentarzyska średniowiecznego i krzyża do skrzyżowania.

Ścieżka Zdrojowa, spacerowa w kolorze niebieskim, długość około 2 km. Prowadzi dookoła lasu w Dobrowodzie a zaczyna się na skraju wsi i lasu gdzie znajduje się drogowskaz wszystkich czterech ścieżek. Początkowo biegnie wzdłuż strumienia Dobrowoda, obok kwatery agroturystycznej „Dobrowoda-Zdrój”, przez uroczysko „Borowa” i lasy wspólnoty wsi Turośń Dolna. Przy cmentarzysku średniowiecznym łączy się ze Szlakiem Włókniarzy i Ścieżką „Polec”.

Ścieżka Kolejowa, spacerowa, w kolorze czerwonym, długość około 3 km. Prowadzi początkowo wspólnie ze Ścieżką Zdrojową a następnie w kierunku linii kolejowej. Stąd równolegle do linii kolejowej aż do stacji kolejowej Baciuty. Ze stacji można wrócić do Dobrowody drogą wojewódzką i powiatową. Jest to najczęściej wykorzystywana droga przez mieszkańców Dobrowody zmierzających do najbliższego środka komunikacji czyli PKP.

Szlak Bojarski, konny, w kolorze pomarańczowym. Projektowany szlak jako odnoga Szlaku Konnego Doliny Górnej Narwi. Jego niewielki fragment połączył Markowszczyznę w Dobrowodą i służy do jazdy bryczką i wierzchem. W przyszłości planowany jest z Bojar do Pomigacz. Nawiązuje do tradycji historycznych oraz największej imprezy w gminie Dnia Konia na Podlasiu.

Rowerowa Obwodnica NPN w kolorze niebieskim, długość 90 km. Szlak powstał w 1996r po przekształceniu Narwiańskiego Parku Krajobrazowego w Park Narodowy. Początkowo prowadził granicą NPK, obecnie granicą otuliny NPN wzdłuż dróg powiatowych z Choroszczy do Suraża, Łap, Kurowa, Tykocina i Choroszczy.

Podlaski Szlak Bociani rowerowy w kolorze czerwonym, długość 400 km. Najważniejsza trasa rowerowa w województwie podlaskim. Wyznakowana w 2004r z inicjatywy PTOP z Białowieży do Stańczyk przez cztery Parki Narodowe; Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski.

Szlak Podmiejskich Rezydencji rowerowy w kolorze żółtym, długość 45. Szlak łączy szlaki narwiańskie ze szlakami Puszczy Knyszyńskiej i biegnie z Turośni Dolnej do Turośni Kościelnej, Juchnowca Kościelnego, Zabłudowa i Supraśla. Stanowi południowo-wschodni fragment rowerowej obwodnicy aglomeracji białostockiej. Po drodze kilka interesujących dworów i pałaców.

Szlak Nadnarwiański pieszy w kolorze żółtym, długość 30 km. Łączy Białystok z Narwiańskim Parkiem Narodowym i kończy się w Pańkach.W ostatnich latach większość dróg na tym odcinku została wyasfaltowana i nadaje się on również do wycieczek rowerowych.

Szlak Włókniarzy, pieszy w kolorze niebieskim, długość 75 km. Szlak RO PTTK nawiązuje do początków przemysłu włókienniczego w Okręgu Białostockim. Początkowo w latach 70-tych prowadził z Fast do Niewodnicy, następnie przedłużony został do Doktorc i Rajska. Sugerowana jest zmiana nazwy szlaku na Archeologiczny.

Szlak Konny Doliny Górnej Narwi, w kolorze pomarańczowym, długość 110km w gminie 20km. Szlak wyznakowany w 2006r i dowiązany do Szlaku Konnego Kresowe Wędrówki przez Puszczę Knyszyńską. Oba szlaki stanowią obwodnicę konną aglomeracji białostockiej o długości 220 km.

Szlak Labirynty Narwi, wodny, oznakowany tablicami, długość około 50 km, w tym 10 km przez gminę. Rozpoczyna się w Surażu a kończy w Rzędzianach, klucząc po odnogach Narwi w granicach NPN. Spływ można kontynuować rzeką lub wrócić innymi szlakami do Suraża i Białegostoku.

Szlak Konopielki, samochodowy, oznakowany drogowskazami, długość 60 km. Powstał w 2010r z inicjatywy Gminy Suraż. Prowadzi przez miejsca związane z pisarzem E.Redlińskim  i jego kultową powieścią „Konopielka” na terenie Gmin; Juchnowiec Kościelny, Łapy, Suraż i Turośń Kościelna.

 baza noclegowa

wycieczki w gronie rodziny

zajęcia dla grup zorganizowanych

historia Dobrowody